Skriv 32 moduler

TYPE 32 MODULER (USA)

TYPE 32 MODULES

Twin USA-stik U1 (69 * 36 mm)

Twin USA-stik U2 (69 * 36 mm)

Twin USA-stik (GFCI) U3 (69 * 36 mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR-beholder U4

20A TR-beholder U5

15A duplex-holder U6

15A WR duplex-beholder U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Twin 2.1A USB + 15a sockdet Duplex U10

Twin 2.1 usb + 20A-stik U11

TYPE 32 MODULES 04

Twin 2.1A USB + enkelt 15A U12

4 usb, 4 port U13

HDMI + FCA U14

HDMI + 3 FCA U15